ІV. Міждисциплінарна інтеграція. Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я

12345

Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я

Методична розробка № 13 для студентів ІV курсу медичного ф-ту

ТЕМА: Організація та зміст роботи стаціонарів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. Річний звіт медичного закладу. Організація та зміст роботи стаціонарозамінних закладів.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: навчальна кімната кафедри

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН: 2 години

І. Актуальність теми:Не зважаючи на те, що медичну допомогу в умовах стаціонару отримують лише 20% хворих, стаціонарна допомога посідає особливе місце в системі охорони здоров‘я, оскільки саме в стаціонарі лікуються пацієнти із найважчим перебігом захворювань. Тому незалежно від того, в якій галузі охорони здоров’я працюють ті чи інші лікарі, вони мають бути добре обізнані з принципами надання стаціонарної допомоги, з напрямками її розвитку, із завданнями та функціями різних типів лікарняних закладів.

Засвоєння студентами знань щодо організації стаціонарної допомоги, оволодіння навичками аналізу рівня надання цього виду допомоги має на меті підготувати майбутніх медичних працівників до роботи в діючій системі охорони здоров’я та дозволить їм належно організовувати медичне забезпечення.

ІІ. Навчальні цілі заняття:

1) знати:

· основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги;

· структуру, завдання, штатно-посадовий склад стаціонару;

· основні види стаціонарних (лікарняних) закладів;

· стаціонарозамінні види медичної допомоги;

· облікову та звітну документацію стаціонару;

· показники, що використовуються для оцінки та аналізу діяльності стаціонару лікарні. ( α – ІІ )

2) вміти:

· визначити та оцінити рівень надання стаціонарної допомоги населенню;

ІІІ. Цілі розвитку особистості.

Надати необхідні знання студентам про основні принципи та форми організації лікувально-профілактичної допомоги дорослому міському та сільському населенню, зокрема стаціонарної.

Формування у студентів почуття відповідальності за необхідність якісного та ефективного надання стаціонарної медичної допомоги.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція


4755838760270709.html
4755867174760776.html
    PR.RU™